אמנות הציור של וסילי קנדינסקי על פי קוז׳יב

אמנות. / ציור / ציורים אבסטרקטיים וסובייקטיבים / ציורים קונקרטיים וסובייקטיבים (האמנות של קנדינסקי). בוא נתחיל ביופי ונאמר כי היופי קשור איכשהו …

אמנות הציור של וסילי קנדינסקי על פי קוז׳יב